product full view

PRODUC BY

showing

400mm(L)*15mm

材质:荷木

毛巾浴巾实木衣架

QT005

140mm(R)

材质:荷木

实木领带架围巾架

QT003

375mm(L)

材质:荷木,布

实木芯包布衣架

QT002

380mm(L)、335mm(L)

材质:荷木

实木鞋撑鞋拔

QT001

270mm(L)

材质:荷木

酒店实木二合一衣刷

QT007

380mm(L)

材质:荷木

酒店实木除尘刷

QT006

870mm(L)*25mm(Φ)

材质:白蜡

品质实木皮质挂架

QT008

95mm(W)*78mm(H)

材质:白蜡

实木挂饰架

QT009

showing